Markenhoven hof 2

Een oase van rust, midden in het Centrum

Wie is wie

Bestuur, commissies en contactpersonen (juni 2018)


  • Bestuur VVE Koopwoningen
Jan van Hest, Valkenburgerstraat 165, bestuur@markenhoven2.nl
(contact BvdB en contactpersoon bewonersvragen)
Olivier Jansen, Valkenburgerstraat 129, penningmeester@markenhoven2.nl
(penningmeester, financiële zaken, contact BvdB)
Hemmo Visser, Februariplein 18, webmaster@markenhoven2.nl
(webmaster, plv. technische zaken/contact Skylift)


  • Kascommissie
(bekend bij de leden)


  • Tuincommissie
    vakature(s)  
    vakatures, diegene die geïnteresseerd is (ook om incidenteel te helpen), graag contact opnemen met Franka Kanters
    .

  • Feestcommissie
Rian de Graaf, Koeriersterplein 3
Karin Hartonian, Rapenburgerstraat 192