Historie

  • Synthese tussen de grote en kleine schaal
     

Wanneer in de zomer van 1999 de gekleurde klinkers op het Februariplein en het Koeriersterplein passend tegen elkaar worden geschoven is eindelijk één van de ingewikkeldste stedebouwkundige puzzels in de Amsterdamse binnenstad opgelost: de onbestemdheid van de VaRa-strook, een 'wisselplek' die alleen handig was om er tijdelijke stedelijke functies onder te brengen, is ongedaan gemaakt. Voor de naoorlogse bewoners van de oostelijke binnenstad is dit een schier eindeloze operatie geweest, in langer historisch perspectief echter is dit al de vierde grondige transformatie van het gebied, die keer op keer veel voeten in de aarde heeft gehad. In de eerste eeuw van zijn bestaan (1585-1685) veranderde het van een scheepsbouwkwartier buiten de muren in een woonwijk veilig achter bolwerken. De afgelopen 150 jaar staan in het teken van het zoeken naar een balans tussen het behouden van het stadsschoon en -structuur en het beantwoorden aan dwingende eisen van de voortschrijdende dynamische tijd. Met recht kan gezegd worden dat daarin, nu Markenhoven, de Nederlandse Film en Televisie Academie en de herinrichting van de openbare ruimte grotendeels voltooid zijn, een zeer aanvaardbaar evenwicht bereikt is. Het afzien van een geplande ondertunneling van de Valkenburgerstraat en het betrekken van Mabon bij de projectontwikkeling bleken uiteindelijk doorslaggevend. Al eerder was er bij de gemeente een bereidheid gebleken in te gaan op de wensen van 'de markt' onder andere door daarvoor een instrument te ontwikkelen in de vorm van de Woonatlas. Voor de wijze waarop deze invullling stedebouwkundig gezien is gebeurd moeten we de blik richten op het hete hangijzer van dit stadsdeel: de forse verkeersdoorbraken ten behoeve van de IJtunnel en de ontsluiting van de binnenstad en het verzet hiertegen in de jaren zestig en zeventig. Verfijnde stedbouwkundige en architectonische onderzoeken in de jaren tachtig hebben bijgedragen aan de huidige oplossing die bewondering afdwingt vanwege de kundige stedebouwkundige invulling en vindingrijke, stedelijke architectuur van Markenhoven.

  (Bron: Cees Boekraad, Van VaRa-strook tot Markenhoven, p.4, juni 1999, fragment)


Zestiende-eeuws werfeiland Marken komt aan de oppervlakte

 (bron: Ton Damen, Het Parool, 15 juni 2011, p.16)

Marken, waar nu de ingang van de IJtunnel ligt, was ooit een oord vol scheepsbedrijven. Archeologen doen er nu opgravingen naar een maritiem verleden.

Lees hier het gehele artikel.