Over

Het complex Markenhoven is gelegen aan de Valkenburgerstraat, Rapenburgerstraat, Anne Frankstraat, Koeriersterplein, Februariplein en Markenplein.
Het is gebouwd tussen 1996 en 1999, en bestaat uit drie zogenaamde hoven en vier zogenaamde stadsvilla's met in totaal 351 woningen (269 koop- en 82 huur-), 590 parkeerplaatsen (353 openbare- en 237 particuliere-) en 2800 m2 aan bedrijfsruimte, geconcenteerd aan de Valkenburgerstraat.

Markenhoven Hof 2 zelf bestaat uit 79 koop-, 20 huurwoningen en 1 bedrijf (plm. 900 m2 bedrijfsruimte). Het is (uiteraard) het middelste hof en wordt omsloten door de Valkenburgerstraat, Rapenburgerstraat, Koeriersterplein en Februariplein.

Hof 2 is een ondersplitsing ofwel een juridisch organisatorisch onderdeel van complex Markenhoven.
De hoofdvereniging Markenhoven omvat de zorg voor de verzekeringen (opstal/WA, rechtsbijstand), voor de laag tussen de gebouwen en de parkeergarage/bergingen en de zorg voor een transformatorruimte. Vervolgens is er een ondersplitsing van 7 gebouwen die praktisch gezien geen verantwoordelijkheden kent, maar is opgericht uit administratieve overwegingen.

Op zijn beurt bestaat Hof 2 uit drie verenigingen, te weten;

  1. VvE Hof 2 (KvK-nummer: 55299237) tbv onderhoud buitenzijde (daken, ramen/kozijnen/gevels/tuin) met twee eigenaren, te weten de eigenaar van de huurwoningen en de VvE Bedrijfsruimten&Koopwoningen
  2. VvE Hof 2 Bedrijfsruimten&Koopwoningen (KvK-nummer: 55298613) is een tussenvereniging met een adminstratieve functie voor de verdeling van kosten tussen de twee eigenaren, de Bedrijfsruimten en VvE Koopwoningen
  3. VvE Hof 2 Koopwoningen (KvK-nummer: 55973787) met verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke binnenkant (portieken, brievenbussen, hallen, liften, etc.)