Hulp

Voor dagelijkse zaken zult u zoveel mogelijk zelf contact moeten opnemen met onderstaande instanties.

Mededelingen, vragen, adviezen en opmerkingen gericht aan het bestuur kunt u langs schriftelijk (ook e-mail) of telefonische weg stellen.

Newomij VVE Beheer
Voor vragen n.a.v. administratie, verzekeringen, etc. neemt u contact op met
Gijs Pappot en/of Sven I. Molenaar, 088 639 66 45

Technisch Beheer
Voor reparatieverzoeken(verstoppingen standleidingen/afvoeren, elektrastoring in de gemeenschappelijke ruimtes, gebroken ruiten in gemeenschappelijke ruimtes en afscheiding privé-ruimtes, defecte deuropener- en intercominstallatie, dak, hemelwaterafvoer, gevels, entrees en trappenhuizen) neem contact op met BICARO
- op werkdagen: van 08:00 tot 17:00, 06 - 50 480 770
- schriftelijk: BICARO, Westkanaalweg 14, 2461 ED Ter Aar

Spoedeisende reparatieverzoeken buiten werktijd kunt u ook melden via uw Bestuur. Zij nemen dan contact op met BICARO via een calamiteitennummer.

Door en namens VvE Markenhoven Hof 2 is er All-inn ontstoppingscontract afgesloten met AORC.  Indien er een verstopping wordt waargenomen kan direct met AORC gebeld worden via nummer 020 – 631 13 31. Of de melding kan doorgegeven worden aan BICARO via 085 - 401 49 82 085 en/of 06 -50 480 770. De voorkeur heeft het om zelf met AORC te bellen aangezien er dan direct een afspraak gemaakt kan worden met de bewoner waar de verstopping aanwezig is.

In geval van inbraak/vernieling wordt u verzocht zowel Newomij als BICARO op de hoogte te stellen. Tevens graag zelf aangifte doen bij de politie.

Lamp defect
Het vervangen van defecte lampen in de openbare ruimtes hebben wij per 25 mei 2010 (besloten in ALV) in eigen beheer genomen. U kunt deze melden via lamp-defect@markenhoven2.nl, en dan zorgen wij dat deze zsm vervangen wordt.

Sleutels algemene toegangsdeuren
Uw bestuur is in het bezit van het sleutelcertificaat van het sleutelplan van ons gebouw. Daardoor kunt u extra (Necoloc) sleutels van uw algemene toegangsdeur bestellen en dit kunt u doen door een mail te sturen aan webmaster@markenhoven2.nl met vermelding van uw naam, adres, sleutelnummer en gewenst aantal. De kosten bedragen 50,= per sleutel (cash).

Liftstoringen

Firma Skylift (24/7) - tel.nr. 0342-425505. U wordt verzocht om alle meldingen aan Skylift te doen via dit nummer.

Stadsverwarming unit storing
Hiervoor neemt u contact op met Vattenfall, tel.nr. 0800–0513
Een aantal werkzaamheden die door de bewoner c.q. eigenaar moeten worden verricht, kunnen via BICARO worden uitgevoerd voor rekening van de bewoner/eigenaar. Voor deze extra dienstverlening betaalt u rechtstreeks aan BICARO.


Glazenwasser
Er wás een overeenkomst met een glazenwasser (Wash & Go; Fred. Hendrikstraat 193, 1052 HH Amsterdam), echter ligt dit al een tijdje bij de eigenaren zelf. Het beste kunt u zelf navraag doen bij uw buren en/of een glazenwasser die u in de buurt bezig ziet.

Naambordjes

Nieuwe naambordjes op de deuren of voor de bellenplateaus kunt u gratis (op kosten van de VvE) bestellen bij webmaster@markenhoven2.nl.


Huisvuil inzameling

Huisvuil op maandag en donderdag na 06:00 uur 's ochtends aan de Rapenburgerstraat zetten. Grof vuil: eerst contact opnemen (liefst een dag van tevoren) met 020-551 95 55 of via het digitale formulier.
Mocht u dit toch op een andere dag aan de straat neerzetten, dan riskeert u een boete van €60,= !

Contactpersoon Parkeren
Paul Busker, bestuurslid parkeergebouwen, parkeren@markenhoven2.nl


Algemene Gemeente info
020-6241111

Buurtregisseur
Uw buurtregisseur helpt door extra aandacht te geven aan mogelijke overlast van alcohol- en drugsverslaafden die zich, meer dan in het verleden, ophouden in de openbare ruimte van de Plantagebuurt. Zijn taak als buurtregisseur is om vroegtijdig problemen en/of veranderingen te signaleren. In samenwerking met buurtbewoners en netwerkpartners lukt dat goed en blijft de buurt leefbaar. Vooral als het gaat om gerichte aanpak of plannen voor veranderingen in de buurt. U kunt uw buurtregisseur bereiken via deze link.

Parkeergebouwen
* Administratieve aangelegenheden 020-563 29 00 (o.a. verlies of schade aan codekaart)
* Technische storingen 020-563 29 90
* Onderhoudsklachten 020-563 29 11
Bovenstaande telefoonnummers zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en 16:00 uur.


Reiniging gemeenschappelijke ruimtes
De gemeenschappelijke ruimtes worden op vaste tijden schoongemaakt door Marcella De Schoonmaakspecialist (voor het rooster; zie Documenten). Mocht u hierover klachten of vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
Jan van Hest (Valkenburgerstraat 165) of één van de bestuursleden.
NB: Het is absoluut niet de bedoeling dat u goederen c.q. afval laat slingeren in deze gemeenschappelijke ruimtes (zie Splitsingsakte en Huishoudelijk Reglement).

Hulp

Voor dagelijkse zaken zult u zoveel mogelijk zelf contact moeten opnemen met onderstaande instanties.

Mededelingen, vragen, adviezen en opmerkingen gericht aan het bestuur kunt u langs schriftelijk (ook e-mail) of telefonische weg stellen.

Newomij VVE Beheer
Voor vragen n.a.v. administratie, verzekeringen, etc. neemt u contact op met
Douwe Feenstra en/of Sven I. Molenaar, 088 639 66 45

Technisch Beheer
Voor reparatieverzoeken(verstoppingen standleidingen/afvoeren, elektrastoring in de gemeenschappelijke ruimtes, gebroken ruiten in gemeenschappelijke ruimtes en afscheiding privé-ruimtes, defecte deuropener- en intercominstallatie, dak, hemelwaterafvoer, gevels, entrees en trappenhuizen) neem contact op met BICARO
- op werkdagen: van 08:00 tot 17:00, 085 - 401 49 82 en/of 06 -50 480 770
- schriftelijk: BICARO, Kik Smitweg 40, 2031 VL Haarlem

Spoedeisende reparatieverzoeken buiten werktijd kunt u ook melden via uw Bestuur. Zij nemen dan contact op met BICARO via een calamiteitennummer.

Door en namens VvE Markenhoven Hof 2 is er All-inn ontstoppingscontract afgesloten met AORC.  Indien er een verstopping wordt waargenomen kan direct met AORC gebeld worden via nummer 020 – 631 13 31. Of de melding kan doorgegeven worden aan BICARO via 085 - 401 49 82 085 en/of 06 -50 480 770. De voorkeur heeft het om zelf met AORC te bellen aangezien er dan direct een afspraak gemaakt kan worden met de bewoner waar de verstopping aanwezig is.

In geval van inbraak/vernieling wordt u verzocht zowel Newomij als BICARO op de hoogte te stellen. Tevens graag zelf aangifte doen bij de politie.

Lamp defect
Het vervangen van defecte lampen in de openbare ruimtes hebben wij per 25 mei 2010 (besloten in ALV) in eigen beheer genomen. U kunt deze melden via lamp-defect@markenhoven2.nl, en dan zorgen wij dat deze zsm vervangen wordt.


Sleutels algemene toegangsdeuren
Uw bestuur is in het bezit van het sleutelcertificaat van het sleutelplan van ons gebouw. Daardoor kunt u extra (Necoloc) sleutels van uw algemene toegangsdeur bestellen en dit kunt u doen door een mail te sturen aan webmaster@markenhoven2.nl met vermelding van uw naam, adres, sleutelnummer en gewenst aantal. De kosten bedragen 20,= per sleutel (cash).

Liftstoringen

Firma Skylift (24/7) - tel.nr. 0342-425505. U wordt verzocht om alle meldingen aan Skylift te doen via dit nummer.

Stadsverwarming unit storing
Hiervoor neemt u contact op met NUON, tel.nr. 0800–0513
Een aantal werkzaamheden die door de bewoner c.q. eigenaar moeten worden verricht, kunnen via BICARO worden uitgevoerd voor rekening van de bewoner/eigenaar. Voor deze extra dienstverlening betaalt u rechtstreeks aan BICARO.


Glazenwasser
Er wás een overeenkomst met een glazenwasser (Wash & Go; Fred. Hendrikstraat 193, 1052 HH Amsterdam), echter ligt dit al een tijdje bij de eigenaren zelf. Het beste kunt u zelf navraag doen bij uw buren en/of een glazenwasser die u in de buurt bezig ziet.

Naambordjes

Nieuwe naambordjes op de deuren of voor de bellenplateaus kunt u gratis (op kosten van de VvE) bestellen bij webmaster@markenhoven2.nl.


Huisvuil inzameling

Huisvuil op maandag en donderdag na 06:00 uur 's ochtends aan de Rapenburgerstraat zetten. Grof vuil: eerst contact opnemen (liefst een dag van tevoren) met 020-551 95 55 of via het digitale formulier.
Mocht u dit toch op een andere dag aan de straat neerzetten, dan riskeert u een boete van €60,= !

Contactpersoon Parkeren
Paul Busker, bestuurslid parkeergebouwen, parkeren@markenhoven2.nl 


Algemene Gemeente info; 
020-6241111 

Buurtregisseur

Uw buurtregisseur helpt door extra aandacht te geven aan mogelijke overlast van alcohol- en drugsverslaafden die zich, meer dan in het verleden, ophouden in de openbare ruimte van de Plantagebuurt. Zijn taak als buurtregisseur is om vroegtijdig problemen en/of veranderingen te signaleren. In samenwerking met buurtbewoners en netwerkpartners lukt dat goed en blijft de buurt leefbaar. Vooral als het gaat om gerichte aanpak of plannen voor veranderingen in de buurt. U kunt uw buurtregisseur bereiken via deze link.

Parkeergebouwen
* Administratieve aangelegenheden 020-563 29 00 (o.a. verlies of schade aan codekaart)
* Technische storingen 020-563 29 90
* Onderhoudsklachten 020-563 29 11
Bovenstaande telefoonnummers zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en 16:00 uur.


Reiniging gemeenschappelijke ruimtes
De gemeenschappelijke ruimtes worden op vaste tijden schoongemaakt door Marcella De Schoonmaakspecialist (voor het rooster; zie Documenten). Mocht u hierover klachten of vragen hebben dan kunt u contact opnemen met 
Toby Mantel (Valkenburgerstraat 135) of één van de bestuursleden.
NB: Het is absoluut niet de bedoeling dat u goederen c.q. afval laat slingeren in deze gemeenschappelijke ruimtes (zie Splitsingsakte en Huishoudelijk Reglement).