Wie is wie

Bestuur, commissies en contactpersonen (juni 2019)

 

  • Bestuur VVE Koopwoningen

Hemmo Visser, Februariplein 18, voorzitter@markenhoven2.nl
(contact BvdB en contactpersoon bewonersvragen)

Roel Héman, penningmeester@markenhoven2.nl
(penningmeester, financiële zaken, contact Newomij)

Dennis Poos, tc@markenhoven2.nl
(plv. technische zaken/contact Skylift)

 

  • Kascommissie

(bekend bij de leden)

 

  • Tuincommissie
    Franka Kanters
    Jasja Offereins

 

  • Feestcommissie

Rian de Graaf
Karin Hartonian
Olivier Jansen